Перевод текста песни Artur Andrus - Glanki I Pacyfki

Представленный перевод песни Artur Andrus - Glanki I Pacyfki на русский язык не претендует на дословную точность. Текст и слова песни являются собственностью их авторов.

Glanki I Pacyfki

Widują się “na wędlinach”, prawie każdego poranka,
Danuta, małżonka skina, i Janina, żona punka.
Pozdrawiają się z daleka, poprawiają rude grzywki,
Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacyfki.
Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo.
– Pani punkno, jak tam leci? – A w porządku, skinheadowo!

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Сzyś ty skinheada stryj, czyś ty punkowy wuj,
Najważniejsi - matka twa i ojciec twój.

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Czyś ty jest ojciec-punk, czyś ty małżonek-skin,
W życiu liczą się tylko: żona, córka i syn.

Plotkuje się oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku,
O skinie-manicurzyście i punku-prezesie banku,
O sąsiadkach i o pieskach, trochę martwi się kryzysem,
Mały punk ma irokezka, skinheadziątko łyse.
– Moje pije już ze szklanki! – A mój się nauczył z puszki!
– Gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne, małe nóżki?

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Czyś ty skinheada stryj, czyś ty punkowy wuj,
Najważniejsi - matka twa i ojciec twój.

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Czyś ty jest ojciec-punk, czyś ty małżonek-skin,
W życiu liczą się tylko: żona, córka i syn

Wzruszyła się żona punka, spoglądając na forsycje,
I mówi: – Posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję,
O tradycję i o schedę... - I wyznaje skinheadzinie -
— Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie.
— A wyobraź sobie, u mnie, (skinheadowa cicho szlocha),
— Ojciec dał mi na komunie Dezertera i Mitffocha.

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Czyś ty skinheada stryj, czyś ty punkowy wuj,
Najważniejsi - matka twa i ojciec twój.

Czyś ty wybranka punka, czyś ty dziewczyna skina,
Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina.
Czyś ty jest ojciec-punk, czyś ty małżonek-skin,
W życiu liczą się tylko: żona, córka i syn.

Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny!
Szanuj żonę, która chodzi “na wędliny”,
Czyś ty skinheadki mąż, czyś ty punkówny brat,
Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat.

Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny!
Szanuj punka, kup mu coś na imieniny.
Ty punku szanuj skina, skinheadzie punka lub,
No bo przecież łysina to jest... były czub.Берцы и пацифики

Видятся на колбасном отделе чуть ли не каждое утро
Данута, супруга скина, и Янина, жена панка.
Здороваются издалека, поправляют рыжие челки,
Одна тележка вся в шипах*, а другая - в “пацифике”**.
Развлекают своих малышей, обсуждают то одно, то другое.
— Пани панка, как дела? — Всё в порядке, скинхедиха.

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты скинхеда дядя*** или дядя*** панка,
Важнее всего - мать твоя и отец и отец твой.

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты отец-панк, будь ты супруг-скин,
В жизни имеют значение только жена, дочь и сын.

Сплетничают, конечно, в парке, в магазине, на остановке
О скине-маникюристе и панке, директоре банка,
О соседках и о собаках, немного беспокоятся из-за кризиса.
Маленький панк имеет ирокезик, скинхедёнок лысый.
— Мой уже пьет из стакана. — А мой научился из банки!
— Где купила черные берцы**** на эти милые маленькие ножки?

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты скинхеда дядя или дядя панка,
Важнее всего - мать твоя и отец и отец твой.

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты отец-панк, будь ты супруг-скин,
В жизни имеют значение только жена, дочь и сын.

Умилилась жена панка, смотря на цветочную композицию,
И говорит: “Послушай, Данка, мы должны заботится о традиции,
О традиции и о наследии... - И признается скинхедине. -
— Мой дед был тоже скинхедом на замке в Щецине.
— А представь себе, у меня, - скинхедиха тихо плачет, -
Отец дал мне на причастии Дезертера и Митфоха*****.

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты скинхеда дядя или дядя панка,
Важнее всего - мать твоя и отец и отец твой.

Будь ты избранница панка, будь ты девушка скина,
Самое важное, самое важное - это семья.
Будь ты отец-панк, будь ты супруг-скин,
В жизни имеют значение только жена, дочь и сын.

Потому что мы все одинаковые, все из одной глины!
Уважай жену, которая ходит за колбасой,
Будь ты муж скинхедки, будь ты брат панка,
На женский день принеси ей настоящий цветок.

Потому что мы все одинаковые, все из одной глины!
Уважай панка, купи ему что-то на именины.
Ты, панк, уважай скина, скинхед, люби панка,
Ну, ведь лысина - это... бывший чуб.*Один из атрибутов скинхеда.
**Символ мира, который переняло одно из направлений субкультуры панков.
***В польском тексте используется два разных слова, а на русский переводится одинаково, “дядя”, потому в Польше что wuj - это брат отца, а stryj - брат матери.
****Традиционная обувь скинхедов. Используется уменьшительно-ласкательный вариант слова, который по-русски можно передать как “берцики”.
*****Классики польского панк-рока.

Автор перевода - Кирилл Оратовский

Смотрите также: Перевод песни Born for Bliss - Any more


Комментарии© 2011-2018 Тексты и переводы песен на русский язык. При использовании материалов необходима ссылка на ресурс.