Перевод текста песни Czeslaw Spiewa - Żaba Tonie W Betonie

Представленный перевод песни Czeslaw Spiewa - Żaba Tonie W Betonie на русский язык не претендует на дословную точность. Текст и слова песни являются собственностью их авторов.

Żaba Tonie W Betonie

Na peryferiach miasta,
Gdzie asfalt trawą zarasta,
Wzdłuż torów, gdzie pasą się konie,
Szła żabka po świeżym betonie.
I wcale nie kumała,
W jak wielkie się gówno wplątała,
I szła zamyślona dalej
Środkiem stygnących alej.

Słońce dawało popalić,
I królewicz nadchodził z oddali.
I cmoknąć chciał żabkę w łapkę,
Lecz nie zdążył, bo wpadła w pułapkę.
I tylko główka została na wierzchu,
Więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód.
I królewna, nie żaba, w betonie
Z królewiczem po kostki już tonie.

Lecz królewicz ją mocno przytulił...
I się razem z betonu odkuli. [x4]

Жаба тонет в бетоне

На периферии города,
Где асфальт травой зарастает,
Вдоль тропинок, где пасутся кони,
Шла лягушка по свежему бетону.
И вовсе не подозревала,
В какое большое дерьмо она влипала,
И шла в глубокой задумчивости далее
Посреди застывающих аллей.

Солнце давало жару,
И принц приближался издалека.
Он чмокнуть хотел в лапку лягушку,
Но не успел, потому что она попала в ловушку.
И только головка оставалась на поверхности,
Так что ее чмокнул в эту головку без препятствий.
И принцесса, не лягушка, в бетоне
С принцем по лодыжки уже тонет.

Но принц ее крепко обнял...
И вместе от бетона они избавились. [x4]

Автор перевода - Кирилл Оратовский

Смотрите также: Перевод песни Chris Brown - Tell Me What to Do


Комментарии© 2011-2018 Тексты и переводы песен на русский язык. При использовании материалов необходима ссылка на ресурс.